top of page

naše filozofie
aneb 
jak pracujeme

Naše pedagogická koncepce je kombinací intuitivní, přírodní a waldorfské pedagogiky, v souladu s přírodou a ročními cykly. Děti vedeme k samostatnosti a sebeobslužnosti, tj. aby se umělo samo svléct/obléct, obout/zout, poznat si své věci a postarat se o ně, v případě problému samostatně uvažovalo a nebálo se požádat o pomoc, samo také pomoc nabídlo, umělo poprosit/poděkovat, pozdravit, správně stolovat, hledat řešení a vhodný postup. Aby respektovalo ostatní i samo sebe. Umělo se dělit, ale zároveň mělo odvahu říct "ne", vyjádřit, když se mu něco nelíbí a problém řešit komunikací, nikoliv fyzickým napadáním nebo hlasitým křikem. Pracujeme s přirozenou agresí, schopností dětí vnímat dobro v sobě i ostatních, budujeme trpělivost a ohleduplnost, vedeme děti k pozorování zákona akce a reakce, tj. jak mé chování ovlivňuje okolí a mé okolí ovlivňuje mne. Zprostředkováváme dětem pocit zodpovědnosti, podporujeme jejich zvídavost, hravost, fyzickou zdatnost.

20230529_120804.jpg

Věra

Křapáčková


zástupce ředitele
hlavní pedagog
průvodce-pedagog


Věrka vystudovala speciální pedagogiku na UK a od té doby se kontinuálně věnuje dětem. Ať už to byly její tři vlastní děti, nebo děti s kombinovanými vadami v denním stacionáři (centrum Paprsek) nebo dětském domově při Fak.Thomayerově nemocnici, nebo děti ve státních i soukromých MŠ, ale také v rámci tvořivých volnočasových aktivit. Její pedagogická praxe začala v r. 1991 a práce s dětmi se stala jejím celoživotním posláním. 
Kromě toho s manželem a nejstarším synem vedou hospodářství, což spolu s jejím původem v zemědělské rodině dlouhodobě formuje její vztah k přírodě, k půdě, k nakládání se zdroji, a celkově k zemitým životním hodnotám.
Věrka do své práce vkládá obrovský kus sebe sama a školce vtiskla duši. K tomu se neustále vzdělává ve svém oboru a prohlubuje své znalosti, kterými obohacuje své působení ve školce.
.

20230303_092646.jpg

Helena

Grafnetter


ředitel
průvodce
asistent pedagoga 

Helen vystudovala gymnázium a angličtinu v UK, což pak zúročila při své 12leté praxi překladatele. Učitelkou chtěla být už od útlého věku, ale systém vzdělávání v ČR ji odradil.
K alternativě předškolního vzdělávání se dostala  až díky svým třem vlastním dětem, u kterých začala vnímat potřebu "volné hry" a rozhodla se jim vyjít vstříc. Od r. 2016, kdy lesní školku založila a vedla, se dětem věnuje jako průvodce ve školce. Zároveň se vzdělává v oboru přírodní a intuitivní pedagogiky, principů lesních školek, vedení školky, atd., doplnila si vzdělávání v oboru Asistent pedagoga. Několik let také vzdělávala své děti doma a je spoluzakladatelkou komunitní školy. S věkem se čím dál víc "vrací ke kořenům" a tak ráda pěstuje a úrodu zpracovává, háčkuje, šije, tká, zpracovává vlnu a vůbec tvoří rukama.
Pro Helen je školka jejím dalším dítětem, vytvořila její formu a dala jí směr.

Marie

Rychlíková


průvodce-pedagog
Vystudovala pedagogiku na UK a přestože je paní doktorka, tak u nás neléčí. I když... možná, že... :) Pedagogické zkušenosti má rozmanité co by pedagog volného času, sportovní instruktor, pedagog v ZŠ i vedoucí na táborech. Maruška je sportovec a tak jí pobyt s dětmi v přírodě připadá zcela přirozený a spolu s potřebou dětí pohybovat se volně venku se lesní školka stala volbou na její další cestě pedagogického průvodce dětí.
Maruška se k týmu přidala v r. 2023 a s vervou se zapojila do tvoření školky, kterou obohacuje svými nápady, zkušenostmi a přístupem.

maru_na_web.heic

Martina

Motyčková


účetní
hospodářka
administrativaMartina, se svou dlouholetou praxí v "papírování" a účetnictví, je naprosto nedílnou a nezbytnou součástí našeho týmu. Je to náš kancelářský šotek, který řeší veškeré naše účetní záležitosti, podklady pro administrativu a výkaznictví, také komunikaci s úřady.
Ve školce ji potkáte jako rodiče, ale umí se rychle přepnout do režimu účetní a snadno vás zaskočí mentální bdělostí i v odpo hodinách!!!

bottom of page